Menu

Aktualności
Struktura organizacyjna
Kalendarz imprez
Ogłoszenia
Radio Opatów
Szkoła muzyczna
Kino studyjne
Orkiestra dęta
Studio piosenki
Kapela Ludowa
Sekcja taneczna
Sekcja
teatralno-recytatorska
Zespoły muzyczne
Sekcja plastyczna
Sekcja szachowa
Sekcja tenisa stołowego
Sekcja fotograficzna
Sekcja bilardowa
Kontakt
Archiwum 2011
Archiwum 2012


Ignacy Krzyżanowski


Inauguracja Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości
03.05.2018r.
W rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Opatowie odbyły się uroczystości patriotyczne inaugurujące obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę
Doroczne obchody w naszym mieście rozpoczęły się uroczystą Mszą Św. w intencji Ojczyzny w Kolegiacie pod wezwaniem św. Marcina.

Eucharystię celebrował oraz Słowo Boże wygłosił ks. dr Michał Spociński proboszcz parafii.
W uroczystej Mszy Świętej uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, powiatowych, miejskich, młodzież z Opatowskiego Teatru Muzycznego w strojach narodowych oraz uczniowie klas mundurowych, a także liczne delegacje i poczty sztandarowe szkół i różnych instytucji.
Po nabożeństwie przedstawiciele samorządu na czele z Burmistrzem Miasta i Gminy Opatów Andrzejem Chanieckim oraz delegacje organizacji społecznych, szkół, firm, instytucji i służb mundurowych
w asyście Opatowskiej Orkiestry Dętej im. Józefa Grudnia przeszli na rynek opatowski gdzie odbyła się oficjalna część uroczystości.

Po odegraniu Hymnu Państwowego głos zabrał Burmistrz Andrzej Chaniecki w imieniu władz samorządowych i własnym powitał wszystkich mieszkańców: " Chylę głowę przed pocztami sztandarowymi, symbolami wiecznej pamięci honoru i ciągłości Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególną atencją witam kombatantów i wszystkich tych państwa, których zaangażowanie w sprawy społeczne i publiczne jest godne naśladowania".
Burmistrz podziękował księdzu dr Michałowi Spocińskiemu za homilię, z której treści wynikała głęboka troska o losy naszej Ojczyzny.

W imieniu wojewody świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek głos zabrał doradca wojewody Tomasz Staniek, w imieniu poseł RP Anny Krupki - kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opatowie, Artur Lis.
Po okolicznościowych przemówieniach delegacje instytucji, szkół oraz stowarzyszeń złożyły wiązanki kwiatów przed pomnikiem mjr 'Topora' Ludwika Zwierzdowskiego.
Całość uroczystości uświetniła oprawą muzyczną działająca przy O.O.K. Orkiestra Dęta im. Józefa Grudnia.
Wieczorną część uroczystości trzeciomajowych inaugurujących obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę był Wielki Koncert Patriotyczny, który odbył się na opatowskim rynku.

W koncercie wystąpili:
Chór świętego Marcina, działający przy kolegiacie, Chór Ad Libitum działający przy Miejskim Centrum Kultury w Ostrowcu, orkiestra rozrywkowa Świętokrzyskiej Szkoły Muzyki Rozrywkowej im. Miry Kubasińskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz uczniowie Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Ignacego Krzyżanowskiego w Opatowie pod dyrekcją Zdzisława Staniszewskiego. Uroczystości odbyły się pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy w Opatowie.


Tekst:Radio Opatów , foto: Andrzej Klimont
Edycja zdjęć na stronę: Renata Zybała

Początek strony

Copyright © 2007-2012
Administracja strony www:Renata Zybała
Opatowski Ośrodek Kultury w Opatowie