Menu

Aktualności
Struktura organizacyjna
Kalendarz imprez
Ogłoszenia
Radio Opatów
Szkoła muzyczna
Kino studyjne
Orkiestra dęta
Studio piosenki
Kapela Ludowa
Sekcja taneczna
Sekcja
teatralno-recytatorska
Zespoły muzyczne
Sekcja plastyczna
Sekcja szachowa
Sekcja tenisa stołowego
Sekcja fotograficzna
Sekcja bilardowa
Kontakt
Archiwum 2011
Archiwum 2012


Ignacy Krzyżanowski


Obchody
Narodowego Święta Niepodległości
w Opatowie
dn.11.11.18r.


11 listopada w odpustową niedzielę opatowianie czcili pamięć Św. Marcina Biskupa patrona miasta i parafii oraz 100 rocznicę Odrodzenia Polski . Uroczystości rozpoczęły się w opatowskiej kolegiacie , gdzie o godz. 12.00 została odprawiona msza święta w intencji Ojczyzny z udziałem przedstawicieli Kapituły opatowskiej reprezentowanych przez ks. prałata Lecha Siekierskiego, który przewodniczył uroczystej liturgii , ks. dziekana dekanatu Szewna – ks. kan. gremialnego Kapituły Kolegiackiej – Ks. Jana Butryna który wygłosił słowo Boże a także z udziałem Posła Kazimierza Kotowskiego, władz samorządowych na czele z Burmistrzem Andrzejem Chanieckim i Burmistrzem elektem Grzegorzem Gajewskim, pocztów sztandarowych miasta i powiatu, kombatantów, policji, szkół, rzemiosła i innych grup i organizacji społecznych . Oficjalne uroczystości odbyły się na opatowskim rynku przed pomnikiem mjr Ludwika Toporaz Zwierzdowskiego. Uroczystości na rynku rozpoczęły się od odśpiewania Hymnu Panstwowego z udziałem Chóru Św. Marcina pod dyrekcją Zdzislawa Staniszewskiego. Okolicznosciowe przemówienia wygłosili Burmistrz Andrzej Chaniecki, Poseł Kazimierz Kotowski , Doradca Wojewody Św. radny powiatu Tomasz Staniek, Burmistrz Elekt Grzegorz Gajewski . Następnie przed pomnikiem mjr. Ludwika Topora Zwierdzowskiego złożono okolicznościowe wiązanki kwiatów. Kwiązanki złozyły delegacje:

Delegacja władz parlamentarnych i samorzadowych, Poseł Kazimierz Kotowski, Burmistrz Miasta i Gminy Opatów Andrzej Chaniecki, Burmistrz elekt Grzegorz Gajewski, Przewodniczacy Rady Miejskiej w Opatowie Jacek Cheba, sekretarz gminy Barbara Kłosińska,w imieniu władz powiatu radny Tomasz Staniek, Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Opatowie, Komenda Powiatowa Policji w Opatowie,Komenda Powiatowa Państwowej Strazy Pożarnej w Opatowie, Zarzad Miejsko-Gminny i Powiatowy Ochotniczych Straży Pożarnych, Powiatowy Urzad Pracy , Mieszkaniec Opatowa, weteran walk o niepodległość, Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku , Warsztat Terapii Zajęciowej w Opatowie,Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Niemienicach, Grupa Religijno-Patriotyczna przy Klasztorze O.O.Bernardynów w Opatowie, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu specjalistyczno-terapeutycznego w Opatowie , Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Opatowie, Burmistrz elekt Grzegorz Gajewski z małżonką i synem, Przedszkole Publiczne w Opatowie , Niepubliczne Przedszkole "Dziecięcy Raj" w Kobylanach , Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowskie, Stowarzyszenie Projekt Świętokrzyskie Bogdana Wenty zarząd powiatowy,Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie , Liceum Ogólnokształcące im. B.Głowackiego w Opatowie , Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jałowęsach , Szkoła Podstawowa Nr 1 im. gen. bryg. Stanisława Gano w Opatowie, Dom Dzienny "Senior - WIGOR" w Opatowie , Zarząd Powiatowy i Miejsko-Gminny PSL w Opatowie- Związek Rolniczej Solidarności zarząd Gminny i Powiatowy,Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Opatowie, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Opatowie , Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opatowie , Opatowski Ośrodek Kultury w Opatowie , Uniwersytet Trzeciego Wieku w Opatowie , Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec Opatów - IX Drużyna Harcerska im. S. Gano przy Szkole Podstawowej Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Partyzantów Ziemi Opatowskiej w Opatowie Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opatowskiej, Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie , Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego placówka terenowa w Opatowie , Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kobylanach , Przedszkole i Technikum ZDZ w Kielcach Oddziałw Opatowie Prawo i Sprawiedliwośc Zarząd Powiatowy, PGKiM Sp.Z.O.O. Opatów, Stowarzyszenie Ziemia Opatowska, Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Opatowie, Uroczystości uświetniła Orkiestra Dęta im. Józefa Grudnia, która działa przy Opatowskim Ośrodku Kultury.
Tekst: Barbara Kasińska Foto:Andrzej Klimont
Prygotowanie i edycja materiałów na stronę: RZybałaPoczątek strony

Copyright © 2007-2012
Administracja strony www:Renata Zybała
Opatowski Ośrodek Kultury w Opatowie