Menu

Aktualności
Struktura organizacyjna
Kalendarz imprez
Ogłoszenia
Radio Opatów
Szkoła muzyczna
Kino studyjne
Orkiestra dęta
Studio piosenki
Kapela Ludowa
Sekcja taneczna
Sekcja
teatralno-recytatorska
Zespoły muzyczne
Sekcja plastyczna
Sekcja szachowa
Sekcja tenisa stołowego
Sekcja fotograficzna
Sekcja bilardowa
Kontakt
Archiwum 2011
Archiwum 2012


Ignacy Krzyżanowski

"Jubileusz 550 lecia obecności O O. Bernardynów w Opatowie"
w OOK
17.06.2017 r.

Dnia 17 czerwca 2017 r.odbyły się uroczystości Jubileuszu 550-lecia obecności O O. Bernardynów w Opatowie. W sali widowiskowej OOK zasiedli zaproszeni goście, min: dyrektorzy placówek i instytucji, przedstawiciel naszej prowincji zakonnej wiceprowincjał O. Gwidon Hensel, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego prof. dr hab. O. Oktawian Jusiak.
Burmistrz Miasta i Gminy Opatów Andrzej Chaniecki i Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie Jacek Cheba wręczając okolicznościowy grawerton okolicznościowy dla wspólnoty O O. Bernardynów na ręce Gwardiana O. Kryspina Florysa przekazali również serdeczne życzenia: "Z okazji jubileuszu w imieniu całej gminnej wspólnoty mieszkańców oraz naszym życzymy Ojcom Bernardynom, aby dobry Bóg darował im mądrość i siłę tak potrzebne do apostołowania ludowi opatowskiemu przez następne wieki".
Następnie publiczność obejrzała program literacko-muzyczny pt. "Pokój i dobro" poświęcony ideom dobra, przyjaźni, bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi, które leżą u podłoża ideologii franciszkańskiej, a co za tym idzie również ideologii zakonu Bernardynów. Był to hołd złożony postaciom: Św. Franciszka z Asyżu oraz Św. Brata Alberta, czyli Adama Chmielowskiego. W programie wystąpiła Dziecięca Grupa Teatralna OOK w składzie: Paulina Andzel, Karolina Andzel, Dorota Bara, Wiktoria Dyka, Amelia Hołody, Klara Wisowska, Magdalena Wit. Prezentacji dokonali uczniowie SZS Nr 1 w Opatowie Piotr Błażejewski i Kacper Rycombel.
Po części artystycznej O. Jusiak wygłosił referat pt. "O historii Klasztoru Ojców Bernardynów w Opatowie". "Opatowski Klasztor był jednym z bardziej znaczących w prowincji bernardyńskiej. Tu odbywały się kapitały prowincjalne, czyli zebrania sejmu zakonu. Bernardyni mocno wpisali się w dzieje Opatowa: w wymiarze religijnym, ekonomicznym, a także społeczno-opiekuńczym, kulturowym i edukacyjnym. "- powiedział. W dalszej części referatu dowiedzieliśmy się, że zakonnicy angażowali się w ruchy wolnościowe, w tym w Powstanie Styczniowe, co poskutkowało ich wypędzeniem przez cara w 1864r.Ponownie pojawili się w Opatowie dopiero w 1939 r. Pomagali chorym podczas epidemii, za co niejednokrotnie płacili życiem. Stworzyli działające przez kilkadziesiąt lat studium bernardyńskie i ogromną bibliotekę. Charakteryzowali się postawa patriotyczną: w klasztorze chronili się ranni żołnierze AK.
Wspólnota klasztorna na okoliczność swojego jubileuszu przygotowała grawertony jako podziękowania dla wszystkich ściśle współpracujących z Klasztorem osób indywidualnych, ale też przedstawicieli instytucji. Wręczył je O. Prowincjał. Podziękowania za wielką życzliwość otrzymał także Opatowski Ośrodek Kultury.
Na holu OOK można było oglądać wystawę pt. "Św. Franciszek z Asyżu". W dwudziestu planszach streszczona była historia życia "Biedaczyny z Asyżu" ozdobiona reprodukcjami dzieł znanych i mniej znanych artystów. Na wystawie zaakcentowano również postać Adama Chmielowskiego z okazji trwającego od 25 grudnia 2016 r. Roku Brata Alberta. Podczas uroczystości wyemitowano film przygotowany przez uczniów SZS Nr 1 poświęcony temu świętemu.Niektóre plansze z wystawy:


Początek strony

Copyright © 2007-2012
Administracja strony www:Renata Zybała
Opatowski Ośrodek Kultury w Opatowie