Menu

Aktualności
Struktura organizacyjna
Kalendarz imprez
Ogłoszenia
Radio Opatów
Szkoła muzyczna
Kino studyjne
Orkiestra dęta
Studio piosenki
Kapela Ludowa
Sekcja taneczna
Sekcja
teatralno-recytatorska
Zespoły muzyczne
Sekcja plastyczna
Sekcja szachowa
Sekcja tenisa stołowego
Sekcja fotograficzna
Sekcja bilardowa
Kontakt
Archiwum 2011
Archiwum 2012


Ignacy Krzyżanowski
Podsumowanie projektu "Integracja przez sztukę
mali artyści potrafią zmieniać siebie i świat"
Szkoła Podstawowa Nr 1 w opatowie
Współpraca i patronat medialny OOK i Radio Opatów
dn.18.12.17r.


Od IX do XII 2017 roku uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Opatowie w ramach rządowego programu Bezpieczna + realizowali projekt "Integracja przez sztukę - mali artyści potrafią zmieniać siebie i świat". Projekt dofinansowany został przez Wojewodę Świętokrzyskiego i Gminę Opatów kwotą 13.010 zł.. Wkład Wojewody Świętokrzyskiego wynosi 80% a wkład Gminy Opatów 20% kwoty dofinansowania.
Uczniowie klas trzecich, piątych i szóstych od września uczestniczyli w warsztatach plastycznych i profilaktyczno - plastycznych. Na zajęciach w klasach trzecich odbywały się rozmowy na temat: "Kogo w klasie uważacie za dobrego kolegę i dlaczego?", "Co zrobić aby wszyscy dla wszystkich byli koleżeńscy?". Uczniowie rozwiązywali test "Dobry kolega", uczyli się piosenki "Podajmy sobie ręce", rozwiązywali grę planszową "Dobre i złe maniery", która miała na celu utrwalenie prawidłowych relacji koleżeńskich. Uczniowie podczas zajęć improwizowali scenki dramowe ukazujące różne aspekty bezpieczeństwa, m. in. scenka pod automatem z kanapkami, na placu zabaw, w drodze do szkoły, na przejściu dla pieszych. Jedne z zajęć poświęcone były udzielaniu pierwszej pomocy pod hasłem "Ratujemy i uczymy się ratować. W ramach zajęć uczniowie wykonali również upominki dla kolegi/koleżanki. Jedna z grup na zakończenie projektu wykonała drzewko ewaluacyjne, na którym dzieci zawieszały zielone listki z hasłami dotyczącymi tematyki zajęć.
Działania dla grup - uczniów klas 5 i 6 - tych były związane z wykorzystaniem metody "żywe pomniki", podczas których uczestnicy mieli za zadanie za pomocą języka ciała ukazać wartości takie jak przyjaźń, relacje koleżeńskie, szacunek dla siebie i innych. W ich ramach odbyły się również warsztaty profilaktyczno-plastyczne poświęcone najważniejszym wartościom tj. szacunek do samego siebie i drugiego człowieka, tolerancja, relacje koleżeńskie, przyjaźń.
Ważną częścią projektu były 3 godzinne warsztaty podsumowujące dotychczasową pracę kiedy to uczniowie za pomocą różnych technik plastycznych wykonali prace plastyczne, a także nakręcili krótkie filmy, w których pokazali jakie niebezpieczne czy ryzykowne zachowania mogą im się przydarzyć i jak właściwie na nie reagować. Filmy pokazują m. in. jak może czuć się kolega, który z różnych powodów jest odrzucony przez innych i jak ważne jest reagowanie na krzywdę drugiego człowieka.
Całość warsztatów i działań oparta była na założeniach profilaktyki pozytywnej.
i kształtowaniu takich wartości, na których można budować mocną osobowość młodego człowieka, których wzmocnienia będą teraz i w przyszłości czynnikiem chroniącym przed różnymi zagrożeniami spotykającymi ludzi w dzisiejszych czasach.
W serii zajęć artystyczno-plastycznych i rozwijających techniki plastyczne oraz multimedialne techniki przekazu uczniowie mogli zaprezentować swoje talenty plastyczne, walczyć ze stereotypami a także wyrazić swój stosunek do problemów oraz postaw, które uważają za wartościowe i właściwe. Pozwoliły uczniom na wzajemne poznawanie siebie i przezwyciężanie stereotypów i uprzedzeń we wzajemnym postrzeganiu się przez siebie.
Podsumowanie projektu "Integracja przez sztukę…" rozpoczęło się w czwartek 14 XII. W holu opatowskiej Jedynki odbył się "Wernisaż Jedynki", podczas którego uczniowie i rodzice mieli okazję oglądać wystawę prac plastycznych i plakatów wykonanych przez uczestników projektu. W piątek 15 XII o godz. 15.15 w holu budynku "B" Szkoły Podstawowej nr 1 w Opatowie odbył się pokaz otwarty dla uczniów "Jedynki" i ich rodziców w ramach Festiwalu Filmowego Jedynki "Trudne sprawy". Były to studyjne pokazy przedpremierowe otwarte dla widowni i Jury festiwalu. Na festiwalu obok rodziców, uczniów i nauczycieli obecne były Bernadeta Bara - zastępca kierownika referatu organizacyjnego UMiG Opatów i Dorota Jopek - dyrektor OOK.
Współpraca i patronat medialny nad projektem "Integracja przez sztukę…" objął dodatkowo Opatowski Ośrodek Kultury i Radio Opatów.

Dzięki uprzejmości pani Doroty Jopek dyrektora Opatowskiego Ośrodka Kultury podsumowującą projekt wystawę plac plastycznych uczniów "Wernisaż Jedynki", można było 18 grudnia zobaczyć w OOK. Wystawę prac będzie można zobaczyć jeszcze do 22 XII przed salą widowiskową OOK.
W dniu 18.12.2017r. o godz. 10.00 w sali widowiskowej Opatowskiego Ośrodka Kultury odbyła się także Gala Festiwalu filmowego Jedynki "Trudne sprawy" i podsumowanie projektu realizowanego w ramach programu Bezpieczna + "Integracja przez sztukę - mali artyści potrafią zmieniać siebie i świat". Projekcję filmów poprzedziło przedstawienie projektu przez dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Opatowie Annę Przygodę wsparte prezentacja multimedialna i występem wokalnym uczennic "Jedynki". Młodzi filmowcy zaprezentowali w jego ramach filmy: "Cukierek", "Pomoc", "Telefon", "Kuba", "Emocje po meczu", "Gruby". Filmy dzięki wrażliwości twórców przedstawiały w sposób bardzo komunikatywny sytuacje, które uczniowie uważają za trudne, często dramatyczne i właściwy sposób reagowania na nie.
Filmy spotkały się z ciepłym przyjęciem i ożywioną reakcją zgromadzonych na sali widowiskowej 200 uczniów "Jedynki". Na koniec Gali zaroszonych na scenę młodych twórców publiczność nagrodziła gromkimi oklaskami a dyrektor szkoły Anna Przygoda wręczyła im pamiątkowe dyplomy. Pani dyrektor - osobiście zaangażowana w realizację projektu - podziękowała uczniom klas 3a, 3b, 3c, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a i 6b zaangażowanym w projekt i gimnazjalistom Jedynki wspomagających młodszych kolegów: Aleksandrze Puk, Igorowi Adamskiemu i Krystianowi Malickiemu. Podziękowała również nauczycielom zaangażowanym w realizację projektu: Dorocie Wróblewskiej, Urszuli Wosik, Beacie Oleksiak, Magdalenie Stępień, Wioletcie Krakowiak, Wioletcie Grabskiej Magdalenie Szemraj, Barbarze Sus, Annie Michalik-Sadaj, Ninie Banach, Zbigniewowi Wiśniewskiemu i wicedyrektorowi Robertowi Wójcikowi - koordynatorowi projektu.
Metoda integrowania i wyrażania emocji oraz odczuć uczniów przez sztukę stanie się integralną częścią programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły Podstawowej nr 1 w Opatowie. Festiwal filmowy i wernisaże na stałe już zagoszczą w Jedynce.Początek strony

Copyright © 2007-2012
Administracja strony www:Renata Zybała
Opatowski Ośrodek Kultury w Opatowie