Menu

Aktualności
Struktura organizacyjna
Kalendarz imprez
Ogłoszenia
Radio Opatów
Szkoła muzyczna
Kino studyjne
Orkiestra dęta
Studio piosenki
Kapela Ludowa
Sekcja taneczna
Sekcja
teatralno-recytatorska
Zespoły muzyczne
Sekcja plastyczna
Sekcja szachowa
Sekcja tenisa stołowego
Sekcja fotograficzna
Sekcja bilardowa
Kontakt
Archiwum 2011
Archiwum 2012


Ignacy Krzyżanowski


Gminne obchody 100 - lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i 500 - lecia osadnictwa żydowskiego w Opatowie
dn.23.09.18r.

W Opatowskim Ośrodku Kultury odbyły się uroczystości związane z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości . W sali widowiskowej OOK odbyła się " VII Ogólnopolska Konferencja Historyków Archeologów Prawników i Politologów" .
Organizatorem konferencji byli : Urząd Miasta i Gminy w Opatowie, Opatowski Ośrodek Kultury oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Konferencję otworzył Burmistrz Miasta i Gminy Opatów Andrzej Chaniecki .

'' Szanowni Państwo konferencja w 100 - lecie odzyskania przez Polskę niepodległości jest ważnym elementem naszego gminnego programu obchodów tej ważnej jubileuszowej rocznicy...O ludziach, którzy tworzyli tamtą piękną historię- historię naszej Polski ale także historię naszej krainy opatowskiej słucha się z ogromną ciekawością , podziwem a nierzadko także żalem z powodu doznanych przez nich cierpień i nieszczęść..." Konferencja składała się z z dwóch paneli. Pierwszy : Opatów i opatowianie w walkach i działaniach politycznych o niepodległą Polskę. Drugi: Pięćset lat osadnictwa żydowskiego w Opatowie i okolicy. Moderatorami byli. Prof. zw. dr hab. Jerzy Jaskiernia , Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania UJK, dr Radosław Kubicki oraz prof. UJK dr hab. Jerzy Gapys. Prelegentami byli : dr Paweł Paciorek, mgr Marek Lis, mgr Grzegorz Sado, mgr Agnieszka Dziarmaga,dr Radosław Kubicki, prof. UJK dr hab. Jerzy Gapys, mgr Andrzej Żychowski. Historycy przedstawili referaty dotyczące m. in.: ludności żydowskiej miasta, lokalnej administracji, działań opatowian w walkach i działaniach politycznych o niepodległą Polskę .
W drugiej części uroczystości odbyła się promocja książki Marka Lisa kierownika Biblioteki Pedagogicznej w Opatowie " Nasze Drogi Do Niepodległej. Z Dziejów Opatowa W Latach Niewoli I Na Progu Niepodległości". Książka powstała w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości.
"... Po 123 latach niebytu Polska powróciła na mapy Europy. Działania, ktore pryniosły nam wolność były długotrwałe i obfitowały w szereg ciekawych, często już zapomnianyh wydarzeń. Opatów także miał w nich swój udział..." W książce zawarte są dzieje Opatowa u progu niepodległości, lata niewoli, powstanie kościuszkowskie, styczniowe i listopadowe, życie ludności w okresach międzypowstaniowych, administracja rosyjska a także art. Marka Lisa , które publikowane były na łamach kwartalnika "Opatów".
Niezwykłą ucztą duchową był koncert słowno - muzyczny zat. "Niepodległa 1918" , który powstał w ramach ogólnopolskiego autorskiego projektu Roberta Grudnia "Zrozumieć Niepodległą" W koncercie wystąpili Anna Seniuk aktorka teatralna i filmowa, profesor sztuk teatralnych oraz wielcy artyści: Robert Grudzień koncertujący solista Filharmonii Lubelskiej, pianista i klawesynista, Jakub Gąska tenor związany z Teatrem Muzycznym w Lublinie oraz Georgij Agratina, znany w całym kraju muzyk mołdawskiego pochodzenia, który zagrał na cymbałach i fletni pana. W programie koncertu opartym na scenariuszu historycznym Anny Dreli usłyszeliśmy najpiękniejsze pieśni patriotyczne i sakralne . "Projekt Zrozumieć Niepodległą"odbywa się w całej Polsce we współpracy instytucjami kultury, placówkami edukacyjnymi, parafiami. Biorą w nim udział wybitni artyści z kraju i zagranicy. Przed nami kolejne zaplanowane wydarzenia , które wpisują się w gminne obchody 100 - lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i 500 - lecia osadnictwa żydowskiego w Opatowie .

Tekst: Barbara Kasińska (Radio Opatów) foto: Andrzej Klimont,
Projekty graficzne i edycja zdjęć na stronę: Renata ZybałaPoczątek strony

Copyright © 2007-2012
Administracja strony www:Renata Zybała
Opatowski Ośrodek Kultury w Opatowie