Menu

Aktualności
Struktura organizacyjna
Kalendarz imprez
Ogłoszenia
Radio Opatów
Szkoła muzyczna
Kino studyjne
Orkiestra dęta
Studio piosenki
Kapela Ludowa
Sekcja taneczna
Sekcja
teatralno-recytatorska
Zespoły muzyczne
Sekcja plastyczna
Sekcja szachowa
Sekcja tenisa stołowego
Sekcja fotograficzna
Sekcja bilardowa
Kontakt
Archiwum 2011
Archiwum 2012


Ignacy Krzyżanowski


Wielka Inscenizacja Bitwy Opatowskiej
z 25.11.1863 r. w Opatowie
dn.25.11.18r.


Dokładnie 155 lat temu 25 listopada 1863 roku, powstańcy styczniowi pod dowództwem generała Józefa Hauke-Bosaka odbili Opatów z rąk Rosjan. W minioną niedzielę w 155 rocznicę tego wydarzenia oraz w 100 rocznicę odzyskania niepodległości na opatowskim rynku odbyła się inscenizacja tej walki. W rolę powstańców wcielili się przedstawiciele Małogoskiego Oddziału Powstańczego, z kolei żołnierzy rosyjskich zagrali członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej - 9. Kompania 1863. W rolę narratora wcielił się Roman Marchewka członek zarządu TPZO, które było inicjatorem wydarzenia. " Bardzo jest mi miło, że mogłem wcielić się w rolę narratora dzisiejszej inscenizacji, która była upamietnieniem zwycięskiej bitwy opatowskiej z 1863 roku. " Inscenizacja bitwy pod Opatowem zgromadziła liczną publiczność. Poseł Marek Kwitek, z wykształcenia historyk przyznał, że najlepiej można się uczyć na podstawie wydarzeń regionalnych. Burmistrz Opatowa Grzegorz Gajewski podkreślił, że " dzisiejsza inscenizacja to impreza , która jest godna tego aby ją kontynuować. Opatowianom brakuje takich wydarzeń dzięki którym będą mogli połączyć zarówno te wartości patriotyczne , historyczne z walorami integracyjnymi " Starosta Opatowski Tomasz Staniek przyznał iż "takie wspólne integrowanie się przy tego typu imprezach patritycznych jest lekcją dla młodego pokolenia. Rocznica 100 lat wolnej Polski to także symboliczne odzyskanie wolności w powiecie opatowskim, gdzie całkowicie zmienili się rządzący. Tomasz Staniek dodaje, że dzięki współpracy z burmistrzem wyremontowane zostanie miejsce pamięci koło szpitala, gdzie spoczywa kilku młodych powstańców styczniowych" Po rekonstrukcji wygranej bitwy na uczestników czekał poczęstunek przy ognisku i patriotycznej muzyce . Oprawę artystyczną zapewnił Opatowski Teatr Muzyczny. Organizatorami wydarzenia byli Urząd Miasta i Gminy w Opatowie, Starostwo Powiatowe w Opatowie ,Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opatowskiej oraz Opatowski Ośrodek Kultury. Wydarzenie honorowym patronatem objęli: Wojewoda Świętokrzyski, Starosta Opatowski oraz Burmistrz Miasta i Gminy Opatów.

Tekst: Barbara Kasińska Foto:Andrzej Klimont
Prygotowanie i edycja materiałów na stronę: RZybałaPoczątek strony

Copyright © 2007-2012
Administracja strony www:Renata Zybała
Opatowski Ośrodek Kultury w Opatowie