Menu

Aktualności
Struktura organizacyjna
Kalendarz imprez
Ogłoszenia
Radio Opatów
Szkoła muzyczna
Kino studyjne
Orkiestra dęta
Studio piosenki
Kapela Ludowa
Sekcja taneczna
Sekcja
teatralno-recytatorska
Zespoły muzyczne
Sekcja plastyczna
Sekcja szachowa
Sekcja tenisa stołowego
Sekcja fotograficzna
Sekcja bilardowa
Kontakt
Archiwum 2011
Archiwum 2012


Ignacy Krzyżanowski


"Jesteśmy wolni od nałogów"
SZS Nr 2 w Opatowie, KPP Opatów,GKRPA Opatów
w sali widowiskowej OOK
31.05.17r.


Dnia 31 maja 2017 r. w sali widowiskowej Opatowskiego Ośrodka Kultury odbył się spektakl pt. "Jesteśmy wolni od nałogów" zorganizowany przez Samorządowy Zespół Szkół Nr 2, Komendę Powiatową Policji oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opatowie w ramach Świętokrzyskich Dni Profilaktyki.
Był to program profilaktyczny opowiadający historię młodego chłopaka, Tomka, który wpada w sidła nałogów: alkoholowego i narkotykowego, powoli oddalając się od rodziny, znajomych, a następnie od swoich marzeń i dążeń. Jest to przestroga dla młodych widzów, że za raz podjęte pod wpływem chwili decyzje ponosimy konsekwencje rzutujące nieraz na całe życie.
Spektakl przygotowany przez grupę teatralną Gimnazjum Nr 2 w Opatowie, pracującą pod opieką Anny Kotkowskiej i Marii Strzyż, wieńczył cykl lekcji wychowawczych w SZS Nr 2 w Opatowie.
Podsumowaniem wydarzenia było wystąpienie gościa z Komendy Powiatowej Policji w Opatowie: st. aspiranta Grzegorza Rusaka, który opowiedział o kilku przypadkach uzależnień jakie napotkał będąc pracownikiem Policji.
Przedstawienie oglądała młodzież z SZS Nr 2, ZS Nr 1 i 2 w Opatowie oraz goście z placówek opatowskich: nauczyciele, przedstawicie KPP, Sądu Rejonowego, Sanepidu, GKRPA.


Początek strony

Copyright © 2007-2012
Administracja strony www:Renata Zybała
Opatowski Ośrodek Kultury w Opatowie