Menu

Aktualności
Struktura organizacyjna
Kalendarz imprez
Ogłoszenia
Radio Opatów
Szkoła muzyczna
Kino studyjne
Orkiestra dęta
Studio piosenki
Kapela Ludowa
Sekcja taneczna
Sekcja
teatralno-recytatorska
Zespoły muzyczne
Sekcja plastyczna
Sekcja szachowa
Sekcja tenisa stołowego
Sekcja fotograficzna
Sekcja bilardowa
Kontakt
Archiwum 2011
Archiwum 2012


Ignacy Krzyżanowski
"GODY OPATOWSKIE"
Regulamin "Festiwalu Kolęd i Pastorałek""GODY OPATOWSKIE"
"Festiwal Kolęd i Pastorałek"
8 stycznia 2017 r. godz.10:00
próby godz. 8:00

Patronat: Burmistrz Miasta i Gminy Opatów Andrzej Chaniecki
Organizator: Opatowski Ośrodek Kultury, ul. Partyzantów 13"b", 27- 500 Opatów

Cele:
Spotkanie dzieci, młodzieży i dorosłych w duchu świąt Bożego Narodzenia
* krzewienie wartości chrześcijańskich przez muzykę i śpiew,
* wymiana doświadczeń między artystami

Warunki uczestnictwa:
1.Festiwal adresowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych.
2.Kategorie festiwalowe:
kat. I - 6 - 11 lat
kat. II - 12 - 15 lat
kat. III - 16- bez górnej granicy wiekowej
kat IV - zespoły ( chóry, schole, wokalno-instrumentalne, instrumentalne)
*W przypadku duetów o przydzieleniu do kategorii decyduje wiek starszego uczestnika.
3. Wykonawcy prezentują 2 utwory. Mogą to być kolędy, pastorałki, kantyczki i inne utwory o tematyce związanej ze świętami Bożego Narodzenia, obowiązkowo w języku polskim.
4. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do dnia 02.01.2018 r. na adres Organizatora.

Kryteria oceny: 1.Organizator powoła Komisję Artystyczną 2.Komisja dokona oceny wg następujących kryteriów: - dobór repertuaru, - brzmienie i technika wokalu, - ogólny wyraz artystyczny (warunki wokalne, ruch sceniczny, ubiór, estetyka). 3.Decyzje Komisji Artystycznej są ostateczne i nieodwołalne. 4.Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy. 5.O podziale nagród zdecyduje Komisja Artystyczna, nagrody nie odebrane w dniu festiwalu przechodzą na własność Organizatora. Postanowienia końcowe:
1. Organizator zapewnia: nagłośnienie oraz próbę akustyczną w godz. 8.00-10:00 w dniu festiwalu.
2. Uczestnicy pokrywają koszty przyjazdu i ubezpieczenia.

3. Zgłoszenie udziału w festiwalu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami oraz wyrażeniem zgody na nagrywanie, filmowanie i fotografowanie uczestników podczas przeglądu. Powstały materiał będzie wykorzystany w publikacjach organizatora oraz będzie jego wyłączną własnością.


POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA:Karta_zgloszenia.doc


Początek strony

Copyright © 2007-2012
Administracja strony www:Renata Zybała
Opatowski Ośrodek Kultury w Opatowie