Menu

Aktualności
Struktura organizacyjna
Kalendarz imprez
Ogłoszenia
Radio Opatów
Szkoła muzyczna
Kino studyjne
Orkiestra dęta
Studio piosenki
Kapela Ludowa
Sekcja taneczna
Sekcja
teatralno-recytatorska
Zespoły muzyczne
Sekcja plastyczna
Sekcja szachowa
Sekcja tenisa stołowego
Sekcja fotograficzna
Sekcja bilardowa
Kontakt
Archiwum 2011
Archiwum 2012


Ignacy Krzyżanowski


Klauzula informacyjna - Inspektor Ochrony Danych

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1)
informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Opatowskim Ośrodkiem Kultury
Ul. Partyzantów 13 b
27-500 Opatów


Informujemy, że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych.
IOD Pani Katarzyna Gembalska,
która w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych.
Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem mail: inspektor@cbi24.pl

Początek strony

Copyright © 2007-2012
Administracja strony www:Renata Zybała
Opatowski Ośrodek Kultury w Opatowie