Menu

Aktualności
Struktura organizacyjna
Kalendarz imprez
Ogłoszenia
Radio Opatów
Szkoła muzyczna
Kino studyjne
Orkiestra dęta
Studio piosenki
Kapela Ludowa
Sekcja taneczna
Sekcja
teatralno-recytatorska
Zespoły muzyczne
Sekcja plastyczna
Sekcja szachowa
Sekcja tenisa stołowego
Sekcja fotograficzna
Sekcja bilardowa
Kontakt
Archiwum 2011
Archiwum 2012


Ignacy Krzyżanowski
Konkurs palstyczny
"Opatów w Twoich Oczach"REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
,,Opatów Twoimi oczami '' 2018
III Edycja


Regulamin konkursu :
1. Konkurs jest imprezą otwartą , w której mogą brać udział dzieci , młodzież i osoby dorosłe chcące w formie plastycznej przedstawić Opatów i jego zabytki .
2. Prace plastyczne zgłoszone do konkursu oceniane będą przez Komisję Artystyczną powołaną przez Organizatora w V kategoriach wiekowych :
- kat. kl. I-III ,
- kat. kl. IV-VI ,
- kat. gimnazjum ,
- kat. szkoły średnie ,
- kat. osoby dorosłe .

O ilości nagrodzonych prac decyduje Komisja Artystyczna .

Warunki uczestnictwa w konkursie :
1. Udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na wykorzystanie i przetwarzanie w bazie danych konkursu informacji osobowych uczestnika konkursu w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu , zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2002 r. NR 101 , poz. 926 ze zm. )
2. Każda zgłoszona do konkursu praca powinna posiadać wydrukowaną metryczkę informacyjną zawierającą następujące dane uczestnika konkursu :
imię i nazwisko autora pracy , wiek , nazwę instytucji patronującej , numer telefonu kontaktowego . Metryczkę należy nakleić na odwrocie pracy .
3. Format , technika pracy oraz ilość zgłoszonych do konkursu prac - dowolna.
4. Prace należy dostarczyć na adres : Opatowski Ośrodek Kultury , ul. Partyzantów 13 "b" , 27- 500 Opatów .
5. Prace należy dostarczyć w opakowaniu wykluczającym zniszczenie , gdyż organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas transportu .
6. Ostateczny termin składania prac upływa z dn. 18 lipca 2018 r.
7. Ogłoszenie wyników konkursu natąpi: 23.07.2018 r.
8.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia oraz oświadczenia.
9.Uczestnik konkursu musi zapoznac się z klauzulą informacyjną - przesłanka przepis zgody: http://www.ook.internetdsl.pl/klauzula_zgody.html
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do odebrnia nagrody w konkursie.
10.Przystapienie do konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu.


Początek strony

Copyright © 2007-2012
Administracja strony www:Renata Zybała
Opatowski Ośrodek Kultury w Opatowie