Menu

Aktualności
Struktura organizacyjna
Kalendarz imprez
Ogłoszenia
Radio Opatów
Szkoła muzyczna
Kino studyjne
Orkiestra dęta
Studio piosenki
Kapela Ludowa
Sekcja taneczna
Sekcja
teatralno-recytatorska
Zespoły muzyczne
Sekcja plastyczna
Sekcja szachowa
Sekcja tenisa stołowego
Sekcja fotograficzna
Sekcja bilardowa
Kontakt
Archiwum 2011
Archiwum 2012


Ignacy Krzyżanowski
"GODY OPATOWSKIE" 2018
Regulamin Przeglądu Zespołów Kolędniczych"GODY OPATOWSKIE"
"Przegląd Zespołów Kolędniczych"
06 stycznia 2018 r. godz.13:45
sala widowiskowa OOK

Patronat honorowy: Burmistrz Miasta i Gminy Opatów Andrzej Chaniecki
Organizator: Opatowski Ośrodek Kultury, ul. Partyzantów 13 "b", 27-500 Opatów


Cele:
1.Kultywowanie tradycji kolędowania oraz jego popularyzacja w społeczeństwie.
2.Rozwijanie aktywności artystycznej związanej z przeżywaniem świąt Bożego Narodzenia, szczególnie wśród młodego pokolenia.
3. Dokumentowanie i rejestracja ginących form tradycji ludowej.


Warunki uczestnictwa:
1.W przeglądzie mogą występować zespoły z terenu powiatu opatowskiego bez limitu wiekowego.
2.W konwencji przeglądu mieszczą się:
a) autentyczne formy kolędowania
b) stylizowane grupy kolędnicze
c) inscenizacje bożonarodzeniowe
d) jasełka w opracowaniu współczesnym
3. Czas trwania prezentacji: do 20 min.
4. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać w terminie do 02 stycznia 2018r. na adres Organizatora.


Postanowienia końcowe:
-organizator zapewnia okolicznościową scenografię (szopkę bożonarodzeniową, żłóbek).
-wszystkie zespoły uczestniczące w przeglądzie otrzymają pamiątkowe dyplomy.
-uczestnicy pokrywają koszty przyjazdu i ubezpieczenia.
-o kolejności występu decyduje kolejność wpływu karty zgłoszenia do przeglądu.


Zgłoszenie udziału w przeglądzie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami oraz wyrażeniem zgody na nagrywanie, filmowanie i fotografowanie uczestników przeglądu. Powstały materiał będzie wykorzystany w publikacjach i działalności organizatora oraz będzie wyłączną jego własnością.

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA:Karta_zgloszenia.doc


Początek strony

Copyright © 2007-2012
Administracja strony www:Renata Zybała
Opatowski Ośrodek Kultury w Opatowie