Menu

Aktualności
Struktura organizacyjna
Kalendarz imprez
Ogłoszenia
Radio Opatów
Kino studyjne
Orkiestra dęta
Studio piosenki
Kapela Ludowa
Sekcja taneczna
Sekcja
teatralno-recytatorska
Zespoły muzyczne
Sekcja plastyczna
Sekcja fotograficzna
Kontakt
Archiwum 2011
Archiwum 2012
Archiwum 2013

Ignacy Krzyżanowski
radio reklama radio reklama reklama

cennik Reklam i płatnych ogłoszeń w Radiu Opatów


0,01s
0,50 gr
0,02s
1,00 zł
0,03s
1,50 zł
0.04s
2,00 zł
0,05s
2,50 zł
0,10s
5 zł
0,15s
10 zł
0,20s
15 zł
0.25s
20 zł
0,30s
25 zł
0,35s
30 zł
0,40s
35 zł
0,45s
40 zł
0.50s
45 zł
0,55s
50 zł
0,60s
55 zł
X
ilość emisji


Początek strony

Gotowy spot pochodzący od zleceniodawcy j.w bez opłaty za montaż.

Opłata za montaż:
Lektor, efekty, złożony - 100,00zł
Lektor podkład muzyczny z efektem - 50zł
Lektor, podkład muzyczny - 30 zł

WARUNKIEM EMISJI GOTOWEGO SPOTU REKLAMOWEGO JEST DOŁĄCZENIE DO NIEGO METRYCZKI REKLAM ZAWIERAJĄCEJ - NAZWISKO AUTORA I KOMPOZYTORA ORAZ PRODUCENTA WYKORZYSTANEGO UTWORU
Aby zamówić reklamę w radio Opatów należy:
Złożyć pisemne zamówienie zawierające: ilość emisji, dni emisji, godz. emisji oraz długość spotu reklamowanego. Warunkiem produkcji oraz emisji spotu reklamowego jest dokonanie wpłaty i dostarczenie kopii dowodu wpłaty do biura reklamy Radia Opatów najpóźniej dwa dni robocze przed ustaloną emisją.

Wpłaty można dokonać w kasie Opatowskiego Ośrodka Kultury lub przelewem na konto: Bank Spółdzielczy Nr konta 25849300040120001418360001. ( Potwierdzenie przelewu należy przesłać faxem lub emailem ). Radio Opatów zastrzega sobie prawo do niewyemitowania reklamy lub ogłoszenia płatnego w uzgodnionym terminie z przyczyn np. awarii technicznych lub programowych . W takim przypadku reklama lub ogłoszenie płatne zostaną wyemitowane w innym terminie po uzgodnieniu z Zamawiającym.

Kontakt:
Dział reklamy -(15) 868 20 32
bacha.radio@op.pl


Copyright © 2007-2012
Opatowski Ośrodek Kultury w Opatowie