Menu

Aktualności
Struktura organizacyjna
Kalendarz imprez
Ogłoszenia
Radio Opatów
Szkoła muzyczna
Kino studyjne
Orkiestra dęta
Studio piosenki
Kapela Ludowa
Sekcja taneczna
Sekcja
teatralno-recytatorska
Zespoły muzyczne
Sekcja plastyczna
Sekcja szachowa
Sekcja tenisa stołowego
Sekcja fotograficzna
Sekcja bilardowa
Kontakt
Archiwum 2011
Archiwum 2012


Ignacy Krzyżanowski
Regulamin Wielkanocnego Konkursu PlastycznegoOrganizator : Opatowski Ośrodek Kultury w Opatowie
Patronat : Burmistrz Miasta i Gminy Opatów Andrzej Chaniecki

Regulamin konkursu :
1.Przedmiotem konkursu są tradycyjne , przestrzenne palmy wielkanocne oraz rysunki i prace malarskie przedstawiające wzór barwnej pisanki .
2.Konkurs jest imprezą otwartą , w której mogą brać udział dzieci , młodzież i osoby dorosłe .
3.Prace plastyczne zgłoszone do konkursu oceniane będą przez Komisję Artystyczną powołaną przez Organizatora O ilości nagrodzonych prac decyduje Komisja Artystyczna .
Warunki uczestnictwa :
1. Każda zgłoszona do konkursu praca powinna posiadać wydrukowaną metryczkę informacyjną zawierającą następujące dane uczestnika :imię i nazwisko autora pracy , wiek , nazwę instytucji patronującej , numer telefonu kontaktowego .
2. Format pracy rysunkowej : A-3 , technika oraz ilość zgłoszonych do konkursu prac - dowolna .
3. Prace należy dostarczyć na adres : Opatowski Ośrodek Kultury , ul. Partyzantów 13 B , 27 - 500 Opatów , osobiście lub pocztą .
4. Prace powinny być dostarczone w opakowaniu wykluczającym zniszczenie , gdyż organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas transportu .
5. Ostateczny termin składania prac upływa z dn ...........
Zasady organizacyjne :
1. Otwarcie wystawy pokonkursowej oraz ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród laureatom odbędzie się dn. ........... o godz. ..........
2. Wszystkie zgłoszone do konkursu prace wezmą udział w wystawie pokonkursowej , która prezentowana będzie w Opatowskim Ośrodku Kultury od .............. do ............ .
3.Prace konkursowe należy odebrać do ...... .


Początek strony

Copyright © 2007-2012
Administracja strony www:Renata Zybała
Opatowski Ośrodek Kultury w Opatowie