Menu

Aktualności
Struktura organizacyjna
Kalendarz imprez
Ogłoszenia
Radio Opatów
Szkoła muzyczna
Kino studyjne
Orkiestra dęta
Studio piosenki
Kapela Ludowa
Sekcja taneczna
Sekcja
teatralno-recytatorska
Zespoły muzyczne
Sekcja plastyczna
Sekcja szachowa
Sekcja tenisa stołowego
Sekcja fotograficzna
Sekcja bilardowa
Kontakt
Archiwum 2011
Archiwum 2012


Ignacy Krzyżanowski
"Wakacyjny Turniej Szachowy"
o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Opatów1. Organizatorzy:
Urząd Miasta i Gminy Opatów
Opatowski Ośrodek Kultury w Opatowie
2. Partner:
Klub szachowy "Debiut" Ostrowiec Św.
3. Termin i miejsce:
19.08.2018 r. (niedziela) godz. 9:00, kawiarnia "Gwarek" OOK
4. Cele:
Popularyzacja gry w szachy w środowisku
Rozwój i popularyzacja gry w szachy wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
Propagowanie zasad fair play (umiejętność bycia zwycięzcą lub zwyciężonym).
Ujawnianie oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży.
Stworzenie atmosfery zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa.
5. Uczestnictwo:
Prawo startu mają wszyscy miłośnicy szachów bez względu na wiek, płeć, przynależność klubową oraz posiadaną kategorię.
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 16.08.2017r. telefonicznie:
(15) 868 20 12 lub poprzez formularz na www.chessarbiter.com
turniej bez opłaty startowej
nie zgłoszony w terminie zawodnik może uczestniczyć w turnieju w miarę wolnych miejsc
6. System rozgrywek:
Rozegrany zostanie jeden turniej systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund, kojarzenie komputerowe, tempo gry - 15 minut. System rozgrywek może ulec zmianie w zależności od liczny zawodników.
7. Harmonogram turnieju:
Potwierdzenie przybycia -9.00 - 9.30
Odprawa techniczna -9.30- 10.00
Rundy 1 do 9- 10.00-15:00
Uroczyste zakończenie- Około 16.00
8. Punktacja:
O kolejności miejsc w końcowej klasyfikacji decyduje suma zdobytych punktów decyduje średni Buchholz, pełny Buchholz, progresja, ilość zwycięstw. Zwycięstwo w partii 1 pkt. ; remis ? pkt. ; przegrana 0 pkt.
9. Nagrody:
Za miejsca I -III okolicznościowy puchar, medal i dyplom. Za pozostałe miejsca dyplomy pamiątkowe.
10. Uwagi:
Opiekunowie lub rodzice są odpowiedzialni za zachowanie zawodników.
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Ostateczna interpretacja powyższego regulaminu zależy od organizatora.
Informacja tel. (15) 868 20 12
11. Postanowienia końcowe:
Przeprowadzenie turnieju i sędziowanie zgodnie z przepisami Kodeksu Szachowego PZSz. z 2002 r.
Organizator zastrzega sobie możliwość podziału na grupy turniejowe z kryterium wieku

12. Uczestnik turnieju musi zapoznac się z klauzulą informacyjną - przesłanka przepis zgody: http://www.ook.internetdsl.pl/klauzula_zgody.html
13.Osoba, której dane dotyczą ma prawo do odebrnia nagrody w konkursie.
14.Przystapienie do konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu.


Początek strony

Copyright © 2007-2012
Administracja strony www:Renata Zybała
Opatowski Ośrodek Kultury w Opatowie